Gedesinfecteerd water interessante optie voor voedingsmiddelenindustrie

Professionele reiniging van machines is bijna nergens zo belangrijk als in de voedingsmiddelenindustrie. Daar waar ons voedsel klaargemaakt wordt, moeten de machines tot op bacteriologisch niveau gereinigd worden. Schoonmaakmiddelen voldoen bovendien aan stricte normen.

Reinigingstechniek voor voedingsmiddelenindustrie

Als specialist in de professionele reinigingstechniek kent Jures Techniek de strenge eisen binnen de voedingsmiddelenindustrie. Maar liefst 95% van haar klanten komt uit die branche. Een groot voordeel voor potentiële klanten. Jures Techniek kent de bedrijfstak door-en-door. “Doordat we veel weten en gezien hebben, kunnen we een passend advies geven aan bedrijven.”

Wat is de beste reinigingsmethode?

Jules van Heeswijk verwoordt daarmee direct de dragende kracht van zijn bedrijf. Naast dat Jures Techniek een kleinschalig en flexibel bedrijf is met een team van vijftien mensen, denkt het actief mee. “Neem bedrijven met een nieuwe productiemachine. Die vragen zich af: ‘hoe kunnen we deze het beste reinigen?’ Wij hebben het antwoord.”

De nieuwe toepassing van chloordioxide

Nieuwste ontwikkeling binnen de professionele reiniging van machines is het gebruik van chloordioxide. Een interessante toepassing als het aan Van Heeswijk ligt. “Het is een principe dat al veel langer bestaat. Het wordt bijvoorbeeld gebruikt voor het desinfecteren van water in publieke zwembaden.”

Effectieve waterzuivering

Chloordioxide is in staat om micro-organismen af te breken en zo het water te zuiveren. Vrij van bacteriën, besmetting en dus vrij van ziektekiemen. Door machines in de voedingsmiddelenindustrie met chloordioxide te reinigen zijn ze na iedere productierun tot op bacteriologisch niveau schoon.

Chloordioxidegenerator Bello Zon

Chloordioxide kent echter één probleem. Het gas is zo enorm reactief dat het niet vooraf geproduceerd en vervolgens vervoerd kan worden. “Dat moet echt bij bedrijven op locatie gebeuren. Anders is de chloordioxide alweer weggereageerd.” Daarom ontwikkelde de firma Prominent een chloordioxidegenerator (Bello Zon) die terplekke chloordioxide produceert.

Het beste van drie werelden

“Prominent is een bekende en gerenommeerde partij in waterbehandelingsland. Een Nederlands bedrijf dat wereldwijd actief is.” Van Heeswijk is trots dat Jures Techniek zich aan zo’n naam heeft mogen verbinden. Samen met schoonmaakbedrijf Kleentec zetten de drie zich actief in om chloordioxide breder toe te passen.

Succesvolle voorbeelden

Om chloordioxide toe te mogen passen in de productieomgevingen van voeding, is een toelatingsnummer nodig. Prominent heeft zich hier jarenlang voor ingezet en slaagde daar in 2012 in. Sindsdien heeft het samenwerkingsverband succesvolle pilots uitgevoerd met de chloordioxidegenerator. “We hebben bewezen dat het een hele goede uitwerking heeft. Daardoor hebben we inmiddels meerdere referenties opgebouwd.

Contactinformatie

Jures Techniek B.V.

info@jures.nl over
0412 – 63 35 46
Saksenweg 18
  5349 BX Oss
www.jures.nl

Jures Techniek B.V.

info@jures.nl
0412 – 63 35 46
Saksenweg 18
  5349 BX Oss
www.jures.nl